Enquête beschikbaarheid tolken

Om meer inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van tolken hebben we eind 2017 onder de 589 bij ons ingeschreven tolken een enquête gehouden. Er bereikten ons steeds vaker signalen van tolkgebruikers dat het moeilijker is geworden om (op korte termijn) een beschikbare tolk te vinden. In onze bemiddelingswerkzaamheden herkenden wij een vergelijkbare trend.

In de enquête hebben we tolken gevraagd of er bepaalde dagen van de week zijn waarop zij nooit beschikbaar zijn voor nieuwe tolkopdrachten en wat hiervoor de reden is. Ook waren we benieuwd of tolken tevreden zijn met het aantal uur dat zij gemiddeld per week werkzaam zijn. En als dit niet zo is, waarom het hen niet lukt om meer te tolken. Maar liefst 410 tolken, oftewel 70%, hebben de vragen die wij hen stuurden beantwoord. Het toont de betrokkenheid en interesse van de tolken in dit onderwerp. We danken alle deelnemende tolken voor hun bijdrage. De belangrijkste resultaten hebben we uiteengezet in een infographic. Alle resultaten zijn terug te lezen in een kort verslag.