Nieuwe versie Tolkmatch: denk mee!

Tolknet gaat het online bemiddelingsprogramma Tolkmatch vernieuwen. Denk mee en deel je wensen en ideeën tijdens een bijeenkomst in Soesterberg op 4 of 11 juni.

Tolkmatch wordt door veel dove en slechthorende mensen gebruikt om een tolk te vinden. Veel tolken zijn ingeschreven bij Tolkmatch om hier opdrachten te vinden. Tolknet wil graag met de gebruikers van het bemiddelingsplatform in gesprek over hun wensen en ideeën.

We organiseren een bijeenkomst voor tolkgebruikers (4 juni om 19.00) èn een bijeenkomst voor tolken (11 juni om 19.00). Tijdens de bijeenkomsten gaan we in gesprek over wensen en ideeën voor de nieuwe versie van Tolkmatch.

Er kunnen per bijeenkomst maximaal 15 mensen aanwezig zijn. Geef je snel op via info@tolknet.nl. Geef hierbij aan of je tolk of tolkgebruiker bent en of je gebruik maakt van een tolk (NGT/NmG òf schrijftolk). We zien je graag op 4 of 11 juni!