Ordernummer UWV

Maak je gebruik van tolken in werk- of onderwijssituaties? Geef je ordernummer door aan de tolk. Hiermee kan de tolk de uren factureren bij UWV. 

Wat is een ordernummer en waar vind ik het?

Vanaf vandaag kunnen tolken alleen nog factureren via het digitale Tolkportaal van UWV. Naast je burgerservicenummer heeft de tolk ook een ordernummer (ook wel beschikkingsnummer genoemd) nodig. Dit nummer vind je op de toekenningsbrief van UWV. Je krijgt bij iedere toekenning (meestal na een jaar) weer een nieuw ordernummer. 

Ordernummer in Tolkmatch

Als je het ordernummer aan ons doorgeeft, zetten wij het voor je in Tolkmatch. Bij iedere opdracht ontvangt de tolk dan naast alle gegevens over jouw aanvraag, ook automatisch ook jouw ordernummer. Op deze manier hoef je dit niet steeds  opnieuw door te geven. Voor een uitgebreide toelichting over de nieuwe manier van factureren, zie ons eerdere nieuwsbericht (met vertaling in NGT).

Vragen?

Heb je vragen over het ordernummer? Neem contact met ons op.