Tolken positief over UWV Tolkportaal

Tolken zijn positief over hun ervaringen met - UWV tolkportaal. Dit blijkt uit een evaluatie van UWV met de NBTG, NSV en Dovenschap (namens alle belangenbehartigers). Uit de evaluatie kwam ook naar voren dat het maandoverzicht voor tolkgebruikers niet altijd up-to-date is. UWV verzoekt tolken daarom om regelmatig te factureren.

Kantoor van UWV

Tolken kunnen sinds 1 januari van dit jaar gebruik maken van UWV Tolkportaal, een digitale omgeving waarin tolken rechtstreeks hun factuur in kunnen dienen. Hiermee is voor tolken de administratieve en financiële afhandeling een stuk eenvoudiger gemaakt. Uit de eerste evaluatie blijkt dat tolken positief zijn over deze nieuwe manier van factureren.

Maandoverzicht

Dove en slechthorende tolkgebruikers ontvangen sinds de start van UWV Tolkportaal maandelijks een maandoverzicht met daarop een overzicht van gefactureerde uren. Dovenschap gaf tijdens de evaluatie namens de belangenorganisaties van tolkgebruikers bij UWV aan dat dit maandoverzicht lang niet compleet is. De oorzaak hiervan is dat sommige tolken pas maanden later hun facturen indienen. Hierdoor hebben tolkgebruikers geen inzicht in de uren die zij tot dan toe besteed hebben. Het verzoek van UWV is daarom om waar mogelijk regelmatig te factureren.

Bekijk hier het bericht van Dovenschap (ook in NGT): https://www.dovenschap.nl/evaluatie-uwv-tolkportaal/