UWV publiceert beleidswijzigingen teamtolken

Vandaag is het Protocol voorzieningen UWV in de Staatscourant gepubliceerd. Hierin is het beleid van UWV ten aanzien van de tolkvoorzieningen opgenomen. De belangrijkste beleidswijzigingen hebben betrekking op het inzetten van een teamtolk.

Het protocol vervangt de beleidsregels zoals eerder omschreven in het Normbedragenbesluit. De belangrijkste beleidswijzigingen in het Protocol voorzieningen UWV hebben betrekking op het inzetten van een teamtolk. Eind vorig jaar berichtte we al dat er in onderwijssituaties net als in werksituaties voor het inzetten van een teamtolk geen toestemming meer vooraf aan het UWV hoeft te worden gevraagd. Deze beleidswijziging was in de praktijk al van kracht en is nu officieel opgenomen in het protocol.

Daarnaast zijn de voorwaarden voor het inzetten van een teamtolk aangepast. In het Protocol voorzieningen staat vermeld dat Tolkgebruikers naar eigen inzicht een teamtolk kunnen inzetten onder de volgende voorwaarden:

  • De opdracht duurt langer dan één uur (dit was voorheen langer dan twee uur);
  • Vooraf is duidelijk dat er tijdens de opdracht geen (tolk)pauzes mogelijk zijn;
  • Vooraf is duidelijk dat het niet mogelijk is om achtereenvolgens twee verschillende tolken in te zetten (bijvoorbeeld bij een opdracht van drie uur: de eerste 1,5 uur tolk A en daarna de tweede 1,5 uur tolk B).

Deze voorwaarden hebben betrekking voor het inzetten van een teamtolk in zowel werk- als onderwijssituaties en gelden voor opdrachten in binnen- en buitenland.

Het gehele Protocol voorzieningen UWV is te lezen in de Staatscourant. Bekijk hier het bericht van de NBTG over de beleidswijzigingen met betrekking tot het teamtolken (ook in NGT).