Wijziging tolkvoorziening voor zzp-ers

De regelgeving rondom de tolkvoorziening voor zzp?ers is gewijzigd als gevolg van een uitspraak van een rechter. Voorheen moest je binnen 3 jaar na de start als zzp?er een aanvraag doen bij UWV. 

foto van vrouwe Justitia

De wijziging houdt in dat je ook als je langer werkzaam bent als zzp?er een tolkvoorziening kunt aanvragen om een schrijftolk of gebarentolk in te zetten . De voorwaarde is dat je kunt aantonen dat je bij de start als zelfstandige al een gehoorbeperking had. In dat geval kom je in aanmerking voor een tolkvoorziening.