Een tolk in de klas is heel normaal

Nancy van Bommel is moeder van twee zonen, Vinz en Senn. De jongens zijn beide doof geboren en dragen een Cochleair Implantaat (CI). Ze zetten een tolk gebarentaal in op school en in privésituaties. In dit verhaal hun ervaringen. 

Beide ouders zijn drager van een afwijkend gen, waardoor er een kans van 25% bestaat op het krijgen van een kindje dat doof of slechthorend is. De gehoortest van Vinz, de oudste (5 jaar), was negatief en na onderzoek in het audiologisch centrum bleek Vinz doof te zijn. Hij heeft twee CI's gekregen, net als Senn, die twee jaar later werd geboren.

Vinz en Senn

Wel of geen CI?

De keuze van wel of geen CI was een lastige voor de ouders van Vinz. 'Laat je een gezond kind opereren, en wat gaat hij later van de keuze vinden die wij nu maken? Zou hij het niet prima vinden om gewoon doof te zijn? Daar kan hij zich ook goed mee redden.' Uiteindelijk heeft spraak de doorslag gegeven. 'We hoopten dat zijn spraak goed op gang zou komen en hij zich verstaanbaar zou kunnen maken. Waardoor zijn wereldje net iets groter zou worden.' Vinz leert nu spreken met behulp van een logopediste en hij beheerst gebarentaal. 

Tolken zijn heel leuk! Zonder tolk kan ik niks horen en dan weet ik niet hoe de liedjes gaan.

Naar school met een gebarentolk

Vinz gaat naar een reguliere basisschool. Hier zet hij een gebarentolk in zodat hij de lessen goed kan volgen. Voor Vinz is een tolk in de klas heel normaal. Vinz: 'Tolken zijn heel leuk. Zonder tolk kan ik niks horen en dan weet ik niet hoe de liedjes gaan, dan word ik verdrietig. Ik kan ook de kindjes niet zo goed horen zonder de tolk en dat vind ik niet zo fijn. Ik wil ook zo graag tolk worden.' Zijn moeder geeft aan dat de tolken volwaardige deelnemers zijn van het team dat rondom Vinz heen staat. Zo is de tolk ook aanwezig bij bijvoorbeeld overleggen op school.

Zijn broertje Senn (3 jaar) gaat naar de peuterspeelzaal en zet daar een gebarentolk in. Senn had een communicatienood, hij was baldadig en fysiek naar de andere kinderen toe. Door de gebarentolk kan hij nu goed meekomen met de andere kinderen.

De tolk als piraat

Niet alleen op school, maar ook in privésituaties zetten de jongens een tolk in. Op Vinz's kinderfeestje kwam een bekende tolk die het leuk vindt om met kinderen te werken. Iedereen was verkleed en de tolk kwam als piraat. Nancy: 'ik houd er van als tolken met ons meedenken. Op deze manier wordt de tolk onderdeel van het feestje en wordt de situatie voor het kind zo normaal mogelijk.' 

Tip van Nancy

Als tip voor andere ouders die twijfelen om een tolk in te zetten zegt Nancy: 'Altijd doen! Waarom zou je moeten twijfelen als dit een behoefte is van je kind? Onze kinderen moeten zich al het merendeel van hun leven aanpassen. Als het, door het inzetten van een tolk, iets makkelijker voor ze wordt, is er geen reden tot twijfel.'

Tolkvoorziening voor onderwijs

Tolkinzet in het onderwijs wordt vergoed vanuit de tolkvoorziening voor onderwijssituaties. Deze voorziening kun je aanvragen bij het UWV. 

Heb je vragen? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.