Met een tolk in de klas, kan ik de les beter begrijpen

Noah (13 jaar) is doof en zit op een reguliere basisschool in Amsterdam. Toen ze vijf maanden oud was kreeg ze een Cochleair Implantaat (CI). Voor haar is het heel fijn om een gebarentolk in de klas te hebben. Waarom en hoe doet ze dat? Bekijk haar verhaal.

Tolkinzet in het onderwijs wordt vergoed vanuit de tolkvoorziening voor onderwijssituaties. Deze voorziening kun je aanvragen bij het UWV.
Heb je vragen? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.