Harmonisatie tolkvoorziening: één centraal loket bij UWV in 2019

De afgelopen maanden heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzocht hoe er één front office kan worden gevormd met centrale uitvoering van de tolkvoorzieningen voor het leef-, werk- en onderwijsdomein. Op basis van dit onderzoek is de minister tot de conclusie gekomen dat UWV hiervoor de meest geschikte partij is. In 2019 moet het centrale loket bij UWV van start gaan. 

De minister heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd in een brief.

Eén centrale uitvoerder

Vorig jaar maakte de staatssecretaris van VWS bekend toe te willen werken naar één centrale tolkvoorziening voor alle domeinen (leef, werk en onderwijs). De eerste stap naar harmonisatie van de tolkvoorzieningen is het vormen van één front office waar tolkgebruikers een tolkvoorziening aan kunnen vragen.

Ervaring met de tolkvoorziening

De minister ziet UWV als meest geschikte uitvoerder omdat zij als overheidsorganisatie voorziet in een bezwaar- en beroepsprocedure. Dit betekent dat je rechten als tolkgebruiker zijn beschermd omdat je de mogelijkheid hebt om bezwaar te maken tegen een besluit. Bijvoorbeeld als je het niet eens bent over het niet toekennen van tolkuren. Bovendien heeft UWV al ruime ervaring met de uitvoering van de tolkvoorziening (werk en onderwijs). Door het leefdomein ook bij UWV onder te brengen ontstaat één loket voor alle drie de domeinen.

Kwaliteit boven snelheid

Voordat het centrale loket bij UWV van start kan gaan moeten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet worden aangepast. Daarnaast onderzoekt UWV hoe de huidige uitvoering bij zeven regiokantoren kan worden samengevoegd naar één centraal loket. De belangenorganisaties en beroepsverenigingen zullen nadrukkelijk worden betrokken bij de verdere uitwerking van het wetsvoorstel en de nadere invulling van het centrale loket. Gezien deze grote wijzigingen is de verwachting dat de invoering op zijn vroegst medio 2019 van start gaat. 

2018 overgangsjaar

Voor tolkgebruikers verandert er in 2018 nog niets. De uitvoering van de leefuren blijft in 2018 bij Tolkcontact. Voor de tolkvoorziening voor werk en onderwijs kun je ook dit jaar bij UWV terecht.
Bekijk hier het bericht van Dovenschap (ook in NGT).