Markell Gremmen interim directeur-bestuurder van Tolknet

Markell Gremmen is benoemd tot interim directeur-bestuurder van Stichting Tolknet. Ze zal zich de komende tijd richten op de ambities van Tolknet met betrekking tot de te verwachten harmonisatie van de tolkvoorziening.

De Raad van Toezicht en de huidige bestuurder zijn verheugd met de toezegging van Markell Gremmen om zich de komende anderhalf jaar als interim directeur-bestuurder aan Stichting Tolknet te verbinden. Ze start op 1 oktober met haar werkzaamheden voor Tolknet.  Haar focus zal liggen op het realiseren van de ambities die Tolknet als ‘hét kenniscentrum op het gebied van tolkinzet’ heeft met betrekking tot de te verwachten harmonisatie van de tolkvoorziening.

Markell is een goede bekende in het werkveld door haar werkzaamheden als tolk Nederlandse Gebarentaal. Daarnaast heeft ze zich de afgelopen jaren als beleidsmedewerker voor de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) ingezet.

Markell kijkt er naar uit om in de komende maanden met diverse partijen uit het werkveld (belangenorganisaties en beroepsverenigingen) in gesprek te gaan om vanuit haar nieuwe rol nader kennis te maken.