Onderzoek tolkvoorziening en reactie staatssecretaris Van Rijn

In 2016 heeft de overheid onderzoek laten doen om meer inzicht te krijgen in de knelpunten en mogelijke oplossingen voor de tolkvoorziening. Afgelopen week zijn de uitkomsten van dit onderzoek, dat door Significant is uitgevoerd, gepubliceerd. In een brief aan de Tweede Kamer reageert staatssecretaris Van Rijn (VWS) op de uitkomsten en geeft hij zijn visie op de toekomst van de tolkvoorziening. 

Knelpunten en oplossingsrichtingen

In opdracht van de ministeries van VWS, OCW en SZW heeft Significant van januari tot en met april 2016 onderzoek gedaan naar ervaren knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen voor de tolkvoorziening in het leef-, werk- en onderwijsdomein. Tolknet is één van de organisaties die in het kader van dit onderzoek door Significant is geïnterviewd.

Kamerbrief 

In zijn brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris naar aanleiding van de bevindingen van Significant aan te willen toewerken naar één centrale tolkvoorziening voor alle drie de domeinen. De staatssecretaris reageert ook op het eerdere besluit van VNG om de tolkvoorziening voor het leefdomein (privésituaties) per 1 januari 2018 te decentraliseren. Het ministerie van VWS gaat samen met VNG een overgangsregeling voor 2018 maken, zodat ook volgend jaar de ondersteuning van de tolkgebruikers is gewaarborgd. Na de zomer wordt meer bekend gemaakt over deze overgangsregeling en het traject richting één centrale tolkvoorziening.

De kamerbrief van 8 maart 2017 en het onderzoeksrapport vind je op de website van het ministerie van VWS.