Toestemming teamtolken 2017

Vooraf toestemming vragen aan UWV als je een teamtolk wilt inzetten, is in werksituaties niet meer nodigVanaf nu maak je zelf de inschatting of de opdracht aan de voorwaarden voldoet. Dit is de belangrijkste wijziging voor tolkgebruikers in de tolkvoorzienigen van UWV. Jaarlijks worden de voorwaarden van de deze voorzieningen opnieuw bekeken en eventueel gewijzigd. UWV heeft de wijzigingen voor 2017 bekend gemaakt in het nieuwe normbedragenbesluit. 

Als je in een werksituatie een teamtolk wil inzetten hoef je vooraf geen toestemming te vragen aan UWV. Wel moet de tolksituatie voldoen aan de onderstaande voorwaarden. Deze inschatting maak je zelf voordat je een teamtolk in een werksituatie inzet.

Voorwaarden teamtolken
Om een teamtolk te kunnen inzetten moet de tolksituatie voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De tolkopdracht duurt langer dan twee uur.
  • Vooraf is duidelijk dat er tijdens de opdracht geen (tolk)pauzes mogelijk zijn.
  • Vooraf is duidelijk dat het niet mogelijk is om achtereenvolgens twee verschillende tolken in te zetten

Onderwijs en teamtolken
Als je in een onderwijssituatie een teamtolk wil inzetten moet je altijd vooraf toestemming aan UWV vragen. De aanvraag moet uiterlijk drie weken van tevoren bij UWV worden ingediend.

Overige wijzigingen 2017
Andere wijzigingen in het normbedragenbesluit voor 2017 hebben betrekking op de vergoeding voor tolken. Zo wordt tolkinzet in pauzes (onder bepaalde voorwaarden) vergoed en gaat de maximale reisvergoeding omhoog naar 110 kilometer. Het overzicht van tarieven en voorwaarden vind je in het Besluit beleidsregel UWV normbedragen voorzieningen 2017. Vragen? Bij vragen of onduidelijkheden kun je natuurlijk contact met Tolknet opnemen.