Tolkinzet bij eindexamens

In mei starten de eindexamens 2017 voor vmbo, havo en vwo. Leerlingen die tijdens reguliere lessen een gebarentolk of schrijftolk inzetten, kunnen dit ook bij het examen doen. Geef dit vooraf altijd even aan bij de school. Daarnaast zijn de volgende punten van belang: 

  • De tolk heeft zwijgplicht/plicht tot geheimhouding. Dit wil zeggen dat de tolk aan niemand informatie zal geven over de tolksituatie. Deze tolksituatie zal ook niet met anderen besproken worden.
  • De tolk vertaalt de instructies en de aanwijzingen van de docent voor de leerling in gebaren of tekst.
  • De tolk vertaalt, als dat nodig is, wat de dove of slechthorende leerling zegt in gesproken Nederlands.
  • De tolk kan op aangeven van de leerling een woord of zinsnede in gebarentaal omzetten. De tolk vertaalt niet uit zichzelf het hele examen. 
  • De tolk zal zich altijd beperken tot het vertalen van de (schriftelijke) vraagstelling in Nederlandse Gebarentaal. Toelichting op of uitleg van de vraagstelling is (zoals bij alle kandidaten) niet toegestaan.

In geval van twijfel wendt de tolk zich tot een (docent)surveillant of de secretaris eindexamen/zijn vervanger. Bovenstaande punten sluiten aan bij de beroepscodes van tolken Gebarentaal en schrijftolken.

Bron: Simea en Richtlijnen “Kandidaten met een beperking” van het College voor Toetsen en Examens.