Tolkvoorziening voor werksituaties automatisch verlengd

Vanaf 1 januari 2019 gaat UWV de tolkvoorzieningen van mensen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en zelfstandig ondernemers automatisch verlengen. Je hoeft geen nieuwe tolkvoorziening voor werksituaties meer aan te vragen zolang er niets in je werksituatie verandert.

Maak je voor je werk gebruik van een schrijftolk of gebarentolk? En heb je een  arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of ben je zelfstandig ondernemer? Dan ontvang je van UWV jaarlijks een brief waarin het aantal beschikbare uren voor het volgende jaar staat vermeld.

UWV kent standaard het maximale wettelijke percentage toe van 15% van je werkuren. Ben je zelfstandig ondernemer? Dan heb je standaard de beschikking over het maximale percentage van 25% van de uren dat je werkt.

Ieder kalenderjaar ontvang je een bericht met het aantal uren waarvan je dat jaar gebruik kunt maken. Voor beschikkingen die gedurende 2019 aflopen wordt het aantal beschikbare uren berekend op basis van het resterende aantal maanden in 2019.

 Voorbeeld

Je hebt  een tolkvoorziening met een einddatum van 31 maart 2019. Je ontvangt dan automatisch voor 1 april 2019 van UWV een beschikking voor een nieuwe tolkvoorziening. Deze is geldig voor de duur van jouw arbeidsovereenkomst. Het aantal uur wordt voor 2019 berekend op basis van 9 resterende maanden. Deze berekening wordt in de beschikkingsbrief toegelicht. Voor de start van het nieuwe kalenderjaar 2020 ontvang je van UWV een  bericht met het aantal beschikbare uren voor dat hele kalenderjaar.

 Voordelen

  • Als er niets in je werk verandert, kun je doorlopend gebruik blijven maken van de tolkvoorziening voor werksituaties. Je hoeft dus niet jaarlijks een nieuwe aanvraag te doen.
  • Je hebt standaard per kalenderjaar de beschikking over het maximale percentage.
  • Bij het bepalen van de beschikbare tolkuren gaat UWV uit van 48 gewerkte weken (er wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld vakantie).
  • Voor de start van elk kalenderjaar ontvang je van een bericht van UWV met het aantal beschikbare uren voor dat kalenderjaar.

 Meer uren nodig ?

Zijn je standaarduren voor het kalenderjaar bijna op en heb je meer uren nodig? Dan kun je extra uren aanvragen bij UWV. Dit doe je door een wijzigingsverzoek naar UWV te sturen. Geef hierbij aan hoeveel extra uren je nodig hebt en waarom.

 Wijzigingen

Verandert er iets aan jouw situatie? Bijvoorbeeld een van de onderstaande zaken.

  • Ga je meer of minder werken?
  • Stop je met werken?
  • Heb je een nieuwe baan bij een andere werkgever?
  • Ben je (langdurig) ziek?

Geef dit dan direct door aan UWV. Je kunt ook hiervoor een wijzigingsverzoek naar UWV sturen.

 Vragen

Heb je vragen over jouw werkvoorziening? Neem dan contact op via Mijn UWV op uwv.nl/mijnuwv. Dit is een beveiligde omgeving waarin je vragen naar UWV kunt sturen. Je hebt hiervoor wel je DigiD nodig. Je kunt ook chatten met UWV of contact opnemen met UWV Telefoon via 088 - 898 9294