Uitvoering tolkvoorziening per 1 juli

Er gaat er iets veranderen in de uitvoering van de Tolkvoorziening. Per 1 juli 2019 kunnen tolkgebruikers en tolken terecht bij UWV en Tolkcontact voor werk-, onderwijs- en privésituaties. 

Wil je weten hoe de taakverdeling eruit gaat zien? Op de website van Tolkcontact vind je hier meer informatie over.  

Tolknet stopt 

Tolknet stopt per 1 juli 2019 met haar werkzaamheden. In juni zullen we klanten en tolken verder informeren over het stoppen van Tolknet en het sluiten van ons bemiddelingsprogramma Tolkmatch.