Communicatie met collega’s

Een goede communicatie op de werkvloer is van groot belang, maar niet vanzelfsprekend als je doof of slechthorend bent. Dan ben je afhankelijk van de opstelling van je collega’s, je eigen wilskracht en het inzetten van een tolk of andere communicatieoplossing.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de communicatie tussen dove, slechthorende en horende collega’s goed te regelen. Het inzetten van een tolk is daar één van. Iris Steijvers van Orselen (25) werkt als pedagogisch medewerker bij Stichting Pento. ‘Ik zet zelf een tolk in bij gesprekken met mijn teamleidster en bij teamoverleg of studiedagen. Ik kan alles goed volgen, terwijl mijn collega’s gewoon op hun eigen tempo kunnen blijven praten. Dat vind ik een voordeel.’ Iris ziet ook nadelen aan het inzetten van een tolk.

 Vergoeding

‘Soms praten collega’s door elkaar en dan vergeten ze dat de tolk niet iedereen tegelijk kan vertalen. Ook komen emoties niet altijd over zoals ik ze voel.’ In Nederland wordt het inzetten van een tolk voor doven en slechthorenden vergoed. Op dit moment maken ongeveer 6000 mensen in Nederland gebruik van een schrijf- of gebarentolk. Een tolk inzetten tijdens je werk wordt vergoed door UWV. Vanuit deze regeling (de tolkvoorziening voor werksituaties) wordt er voor maximaal 15% van je werktijd een tolk vergoed.

Goed gevoel

Voor bijzondere situaties zoals bij een nieuwe baan of reorganisatie is het mogelijk om meer uren aan te vragen. Ook andere communicatieoplossingen in werksituaties komen in aanmerking voor een vergoeding. Iris wil dove en slechthorende jongeren die over een paar jaar aan hun eerste baan beginnen vooral meegeven dat ze op hun gevoel afgaan. ‘Welke oplossing je ook kiest, neem je gevoel serieus. Het voelt goed of het voelt niet goed. Voor mij is het inzetten van een tolk een hulpmiddel waardoor meepraten goed mogelijk is.’