Een zwemjuf met een gebarentolk

Inge Groot geeft zwemles bij zwembad de Hoornse Vaart in Alkmaar. Pas geleden is leerling Femke geslaagd voor haar zwemdiploma B. Niets bijzonders zou je denken, maar Femke is doof en heeft een CI. Bij alle zwemlessen was een tolk Nederlandse Gebarentaal aanwezig.

Femke met zwemdiploma

Inge had nog helemaal geen ervaring met dove kinderen. ‘In het begin moest ik er nog even in groeien. Het was aftasten hoe de samenwerking tussen mij en de tolk ingevuld kon worden. De overige kinderen moesten er ook even aan wennen. In het begin was het erg interessant om te zien hoe alles werd vertaald in gebarentaal. Na een aantal lessen was het vanzelfsprekend en gaf ik mijn les zoals ik dat altijd doe. Soms met een beetje meer uitleg zodat de tolk ook wist wat er ging gebeuren. Na een tijdje was het voor Femke duidelijk hoe ik lesgaf en wat we van elkaar konden verwachten. Ook keek ze veel naar de andere kinderen waardoor ze zonder uitleg goed mee kon doen.’ 

Non-verbale communicatie

‘Natuurlijk is zwemmen ook vooral goed kijken wat anderen doen, maar weten wat de instructeur precies zegt is ook erg prettig. ‘ vertelt Ellen, de moeder van Femke. ‘Wanneer de zwemjuf persoonlijk een instructie geeft aan Femke is de tolk zeker nodig. Het gaat dan immers alleen om haar en dan heeft kijken naar een ander geen zin.’ Inge vervolgt: ‘Tijdens die momenten dat er even geen tolk aanwezig was lukte het om elkaar te begrijpen door dingen voor te doen en uit te beelden. Ook zonder de officiële gebaren. Ik besefte hierdoor welk voordeel non-verbaal communiceren heeft en dat ik dit ook bij andere situaties kan in zetten. Niet alleen dove kinderen hebben hier baat bij, maar ook goedhorende kinderen. Hun oren zitten vaak in het water waardoor ze dan minder goed horen. Ik lette er al op, maar ben mij er nóg bewuster van geworden.’

Sociale contacten

Volgens Ellen gaat het niet alleen om de les. ‘ Voor de gesprekken eromheen zoals grapjes die worden gemaakt en dergelijke,  is het goed dat er een tolk aanwezig is. Op deze manier is Femke ook daar optimaal bij betrokken. Het is leuk dat er tussen de kinderen onderling gecommuniceerd kan worden met behulp van de tolk. ‘ Tot slot nog een laatste tip van Inge voor alle andere badmeesters- en juffen. ‘Blijf goed contact houden met het kind, de tolk en de ouders. Check regelmatig of alles duidelijk is en heb vooral veel lol met elkaar!’