Het volgen van lessen is veel minder vermoeiend

Dolisa Kramer (44 jaar) is slechthorend geboren. Op haar 15e wordt ze door een operatie volledig doof. Dolisa vertelt hoe ze uiteindelijk met behulp van tolkinzet haar diploma heeft behaald. 

In de kleuterklas ontdekte de juf dat ik slechthorend was en toen ik in de derde klas bleef zitten, ben ik naar het speciaal onderwijs gegaan. Ik ging naar een school voor kinderen met gehoorproblemen. Daar leerde ik gebaren en kreeg ik logopedie. Op mijn vijftiende ben ik door de gevolgen van een operatie volledig doof geworden.

Moeilijke schoolperiode

Ik had een moeilijke schoolperiode, ik hoorde nergens bij. Niet bij de horenden, niet bij slechthorenden en ook niet bij de doven. In de les maakte ik gebruik van solo-apparatuur. In het begin kon ik hiermee de leerkracht goed volgen, later niet meer. In die tijd ging ik vaak naar kerkdiensten voor doven. Daar kwam ik vaker in aanraking met tolken. In het begin gebruikte ik veel schrijftolken, later ben ik ook gebarentolken gaan inzetten.?

Andere leerlingen storen

Na de middelbare school wilde ik een reguliere beroepsopleiding gaan doen. Dat bleek nog best lastig! De eerste keer werd ik geweigerd omdat ze bang waren dat ik de andere leerlingen zou storen. Na een tussenopleiding ben ik uiteindelijk begonnen met de MBO opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW).

Een tolk, een verademing!

Tijdens de opleiding zette ik een gebarentolk in. In het begin kreeg ik twee stagiaires, dat was wat lastiger te volgen maar ging wel goed. Voor mij persoonlijk was het een verademing. Ik kreeg vriendinnen, werd geaccepteerd en het volgen van de lessen was veel minder vermoeiend! Aanvankelijk zette ik bij alle vakken een tolk in. Na een tijdje heb ik ervoor gekozen om bij vakken waar weinig gecommuniceerd werd geen tolk in te zetten.

Mijn studiegenoten waren in het begin erg nieuwsgierig. Ze keken bijvoorbeeld vaak naar de tolk om te weten hoe bepaalde woorden vertaald werden. Na een poosje was iedereen eraan gewend en was het normaal.

Signaalhond voor doven en slechthorenden

Momenteel train ik met mijn hulphond een signaalhond voor doven en slechthorenden. Elk jaar moet ik examen doen. Daarbij wordt altijd een gebarentolk en schrijftolk in gezet. Een andere hobby van mij is dansen. Daar heb ik een tolk bij omdat ik de muziek niet hoor. Zo leuk om te doen. Ik ben heel blij met tolkinzet en zou echt niet meer zonder kunnen!?

Ook een tolk inzetten?

Denk jij net als Dolisa baat te hebben bij het inzetten van een tolk? Je kunt een tolk vergoed krijgen in verschillende situaties. Heb je vragen? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.