'Dan eis ik dat er een tolk mee gaat'

Jopie is 63 jaar en heeft heel veel ervaring met tolken. Zij heeft net als veel andere mensen van haar leeftijd genoeg tijd om leuke dingen te doen.