Tolkinzet op het HBO

Studente Sharon Fles is bijna klaar met de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Amsterdam. Onmisbaar zijn voor haar de tolken die colleges en groepsdiscussies vertalen in Nederlandse Gebarentaal.

Als ze op de middelbare school al een tolk had kunnen inzetten, had Sharon dat heel graag gedaan. Maar omdat Sharon de Havo deed op een school voor speciaal onderwijs kon ze geen tolkvoorziening aanvragen. Flink veel doorzettingsvermogen en een jaar overdoen was nodig om haar examen te halen. Toen Sharon aan haar studie begon, was het voor haar gelijk duidelijk dat zie hierbij wel gebruik zou maken een tolk. 'Toen ik aan deze studie begon, zette ik onmiddellijk een tolk in. In de introductieweek ben ik daarmee begonnen. Of nee, zelfs tijdens de open dag nam ik al een tolk mee. Op het HBO gaat het nu ook zo goed omdat ik geen informatie meer mis'.

Gebarentolk of schrijftolk?

'Ik zet nu altijd een gebarentolk in. In de eerste jaren koos ik ook voor een schijftolk, dat was heel handig bij hoorcolleges. Deze colleges zijn nu veel interactiever, dan is een gebarentolk makkelijker. Dat kost me minder energie. In 1 op 1 contact gebruik ik vaak mijn eigen stem, maar klassikaal vraag ik de tolk mijn gebaren te vertalen'.

Studieloopbaan dove studenten faciliteren

De eerste ervaringen met tolkinzet tijdens haar studie waren niet positief. Zo werd ze met haar tolk geweigerd bij een examen op een externe locatie. In haar afstudeeropdracht kan ze deze ervaringen nu ombuigen naar iets positiefs. Ze werkt samen met Hogeschool van Amsterdam en hun studentendecanen om de studieloopbaan van dove studenten zo goed mogelijk te faciliteren.

'Als mijn vaste tolken niet kunnen dan zoek ik gewoon zelf een andere tolk via het Prikbord'. 

De tolkvoorziening betekent veel voor Sharon. 'Door de tolken kan ik deelnemen aan colleges en werkgroepen. Al blijft het lastig om altijd actief mee te doen met groepsdiscussies, maar ik krijg mee wat er in de omgeving gebeurt. Mijn opleiding is heel sociaal gericht, dat betekent dus dat ik met veel partijen in gesprek moet gaan. Tolken zijn dan onmisbaar'. Het liefste zet Sharon vaste tolken in waarmee ze een band heeft opgebouwd. 'In het onderwijs ben ik wel selectief welke tolken ik inzet. Als mijn vaste tolken niet kunnen dan zoek ik gewoon zelf een andere tolk via het Prikbord van Tolknet. Dan kan ik zelf uitkiezen wie er komt'.

 

Tip van Sharon: 'Informeer de tolk zo goed mogelijk over de opdracht, de inhoud en de context. Dat maakt het tolken en communiceren veel fijner'.