'Ze tolkte zelfs de gesprekken van andere cursisten'

Bij veel verschillende situaties kun je een tolk inzetten. Het hoeft niet altijd een officiële gelegenheid te zijn. Jouw tolkuren mag je ook gebruiken voor een cursus of voor een feest! Hieronder kun je lezen hoe een klant van Tolknet met een tolk naar een cursus webdesign ging en naar een bedrijfsfeest.

cursus

'Een goede vriendin had tolkenopleiding willen doen, maar werd helaas niet toegelaten. Toch heeft ze altijd vrijwillig en met plezier voor mij getolkt. Soms kan zij niet. Dan kreeg ik af en toe de tolkuren via mijn dove vrienden, totdat een van hen zei waarom vraag je zelf niet aan. Dat heb ik dus eindelijk gedaan. En ik merk dat het fijn is om onafhankelijk iets te kunnen regelen. Nu met website van tolknet.nl is het zo makkelijk om een tolk aan te vragen. Het is mij slechts een keertje gebeurd dat ik geen tolk kreeg.

Laatst vroeg ik een tolk die vast wil tolken voor een cursus van 12 lessen. Elke week een avond van 2 1/2 uur. Om steeds een ander te krijgen, is niet handig i.v.m. wennen aan mimiek/gebaren van tolk. Ze hebben toch allemaal iets eigens. In eerste les haakte een jonge studenttolk (die bijna klaar was met opleiding) af omdat ze het toch te zwaar vond. Tweede les ging het mis omdat een tolk uit Amsterdam ineens in file stond en niet meer zag zitten om te komen en laat staan om elke week te komen tolken in Rotterdam.

Derde les kwam een andere tolk. En ik dacht die haakt vast ook af. Het is een webdesigncursus voor gevorderden en al die technische termen en afkortingen is toch lastig om te vertalen. Maar gelukkig deze tolk was raak. Zij was een ervaren jonge tolk en het klikte goed tussen ons. We kunnen bij wijze van spreken zelf zonder liplezen of praten alleen met gebaren babbelen. Ze tolkte zelfs de gesprekken van andere cursisten en ik kon dan ook gezellig meedoen en was van alles op de hoogte.

Toen bedacht ik me dat zo'n tolk op een feestavond van mijn werk zo gek nog niet is. Ik vroeg mijn tolk of dat niet raar was. Ze zei dat ze zoiets wel meer had gedaan. Uiteindelijk heb ik een supriseavond van mijn leven gehad. Het was supergezellig met 40 collega's. Gedichten werden getolkt en zelf de wandelgesprekken tussen de andere collega's. Dat is toch een openbaring om die te "horen" dankzij de tolk. Ik moest wel lachen toen het pauze was en iedereen door elkaar begon te praten dat mijn tolk even niet meer wist wie ze moest vertalen... ook die tolk heeft pauze nodig maar ik vond het geweldig lief.'