'Studeren met een beperking hoeft geen probleem te zijn'

Ricardo is slechthorend en studeert Maatschappelijk Werk aan de Hogeschool Inholland. Na zijn studie wil hij gaan werken met doven en slechthorenden en hen laten zien dat studeren met een beperking geen probleem hoeft te zijn.

Tolkinzet in het onderwijs wordt vergoed vanuit de tolkvoorziening voor onderwijssituaties. Deze voorziening kun je aanvragen bij het UWV. 
Heb je vragen? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.