Over Tolknet

Tolknet is hét kenniscentrum op het gebied van het inzetten van gebarentaal- en schrijftolken. Je kunt bij ons terecht met al je vragen over het inzetten van een tolk, het gebruik van de voorziening en de regelgeving van de overheid.  Daarnaast regel je gemakkelijk een tolk via ons. Tolknet maakt communicatie mogelijk tussen doven, slechthorenden en horenden.

Onze missie: communicatie mogelijk maken

Vanuit de visie dat iedereen recht heeft op communicatie en toegankelijke informatie, werken we aan het mogelijk maken van communicatie voor iedereen. Of je nu doof, slechthorend, doofblind of horend bent. Als je elkaar niet (meer) verstaat kan een tolk een belangrijke bijdrage leveren. Lees meer over wat wij doen .

Onze ambitie: bekendheid rondom tolkinzet vergroten

In Nederland zijn 1,5 miljoen mensen die niets tot minder horen. Door de belangenbehartigers wordt geschat dat het aantal mensen dat baat zou hebben bij het inzetten van een tolk rond de 30.000 ligt. De komende jaren zetten we ons in om de bekendheid en mogelijkheden rondom tolkinzet te vergroten.

Stichting zonder winstoogstmerk

Tolknet is een stichting zonder winstoogmerk. Wij worden gefinancierd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Benieuwd hoe de activiteiten van Tolknet gefinancierd worden? Bekijk de pagina financiering.

Onze mensen

Alle medewerkers zijn op de hoogte van de laatste regelgeving van de overheid. Met onze deskundige kennis over verschillende tolkmethoden kunnen we persoonlijk advies geven.