Tolkinzet in de praktijk

Voor dove en slechthorende mensen is het in veel situaties fijn als er een tolk bij is. Overweeg je een tolk in te zetten? Of kom je in een situatie waar een tolk wordt ingezet? Dan is het fijn om te weten wat je kunt verwachten. En hoe je kunt zorgen dat de communicatie goed verloopt. Als tolkgebruiker óf als horende gesprekspartner.

Hoe werkt een tolk?

Een simpel gesprek voeren lukt meestal wel als je doof of slechthorend bent. Maar bij moeilijkere en belangrijke gesprekken is het van belang dat je elkaar goed begrijpt. In die situaties kan een schrijf- of gebarentolk het gesproken Nederlands vertalen naar gebaren of geschreven tekst. Hiervoor bestaan verschillende tolkmethoden.
Meer over tolkmethoden

Een tolk brengt wat gezegd wordt zo volledig en correct mogelijk over. Niet alleen de inhoud, maar ook de bedoeling. Ook omgevingsgeluiden worden vertaald. De tolk doet niet mee aan het gesprek en bemoeit zich dus niet met de inhoud. Een goede voorbereiding helpt om de tolkinzet zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Lees onze tips bij tolksituaties

Tolksituaties

Twijfel je of je een tolk moet inzetten? Of wil je weten waar je op moet letten in bepaalde situaties? Lees meer over tolkinzet in de volgende situaties:

Toch nog een vraag?

Heb je een vraag over tolkinzet? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag.