Verschillende tolkmethoden

Als je slechthorend of doof bent heb je recht op het inzetten van een tolk. Maar welke tolkmethoden zijn er eigenlijk?

Ben je slechthorend of doof en wil je graag een tolk inzetten? Maar weet je niet goed welke tolk het beste bij je past? Bekijk alle tolkmethoden hieronder.

Gebarentolk

De gebarentolk werd vroeger ook wel doventolk genoemd. Een gebarentolk vertaalt het gesproken of geschreven Nederlands naar gebaren. Er zijn verschillende gebarentolken:

 • Tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT)
  De tolk vertaalt het gesproken of geschreven Nederlands naar de Nederlandse Gebarentaal. NGT is een taal met een eigen woordenschat en grammatica. De zinsopbouw van NGT verschilt van de gesproken Nederlandse taal.
 • Tolk Nederlands met ondersteunende gebaren (NmG)
  De tolk vertaalt het gesproken Nederlands naar een combinatie van een duidelijk mondbeeld met ondersteunende gebaren. De tolk herhaalt letterlijk de gesproken zinnen maar articuleert zo duidelijk dat je het mondbeeld goed kunt aflezen. De tolk gebruikt hierbij niet zijn of haar stem.
 • Vingerspellen
  Beheers je het alfabet in gebarentaal en kun je deze snel aflezen? Een tolk die vingerspelt, vertaalt alles wat er gezegd wordt letter voor letter. Elk woord wordt gespeld door middel van het alfabet in gebarentaal.
 • International Sign
  Gebarentaal is niet universeel. Ieder land heeft een eigen gebarentaal, zoals Engelse of Turkse gebarentaal. Wel bestaan er internationale Gebaren (International Sign). Op deze manier kun je makkelijker met doven en slechthorenden in het buitenland communiceren.

Schrijftolk

Beheers je geen gebarentaal? Dan is een schrijftolk een uitkomst. Een schrijftolk typt alles wat er gezegd wordt op spreeksnelheid mee. Je bespaart energie en je kunt alles wat er wordt gezegd volgen. Weten hoe dat werkt? Lees meer over schrijftolken in ‘Een schrijftolk, wat is dat?

Tolken voor doofblinden

Ben je doofblind? Dan kun je gebruik maken van deze tolken:

 • Gebaren in de kleine ruimte
  De tolk maakt de gebaren in een kleiner oppervlak (vanaf de borst tot het hoofd). De gebaren die de tolk maakt kunnen daardoor worden afgelezen bij slecht zicht.
 • Vierhandengebaren
  Kun je de gebaren in de kleine ruimte niet goed zien? Zet dan een tolk Vierhandengebaren in. Bij deze tolkmethode houdt de tolk je handen vast. Op deze manier volg je met jouw handen de gebaren die de tolk maakt.
 • Schrijftolk
  Een schrijftolk typt alles wat er wordt gezegd op spreeksnelheid mee. De apparatuur van de schrijftolk kan (in de meeste gevallen) worden aangesloten op een brailleregel. Overleg dit van tevoren met de schrijftolk.
 • Vingerspellen in de hand
  Bij vingerspellen in de hand, vertaalt de tolk letter voor letter in de hand.

Overige vormen van tolken

 • Stemtolken
  Gebruik je je eigen stem niet? Of kunnen mensen jou niet goed verstaan? Een stemtolk vertaalt van gebarentaal naar gesproken Nederlands.
 • Relaytolken
  Ben je doof en beheers je geen gebarentaal? Heb je een taalachterstand of kom je uit het buitenland? Zet dan relaytolken in. Dit zijn altijd twee tolken. Eén tolk vertaalt het gesproken of geschreven Nederlands naar de Nederlandse Gebarentaal. De andere tolk, die zelf doof is, vertaalt de Nederlandse Gebarentaal naar eenvoudige, begrijpelijke gebaren.
 • Teamtolken
  Soms is een opdracht zo belastend dat een tolk geen goede kwaliteit meer kan leveren. Bijvoorbeeld als er meerdere uren achter elkaar aan getolkt moet worden. Zet dan twee tolken in zodat ze elkaar kunnen afwisselen. De tolken blijven fit en geconcentreerd.

Vragen?

Heb je een vraag over een specifieke tolkmethode? Of wil je graag advies over welke methode het beste bij jou past? Neem dan contact op met Tolknet.