Een tolk zoeken

Je kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij het zoeken van een geschikte tolk. Dit geldt voor zowel repressief en niet-repressief contact. Ga je zelf op zoek naar een tolk voor een verhoor of andere politiesituatie? Op deze pagina lees je wie in welke situatie verantwoordelijk is voor het regelen van een tolk en hoe je een geschikte tolk vindt.

Regel direct een tolk via Tolknet

Tolkinzet bij repressief contact

Bij repressief contact is de politie verplicht om op zoek te gaan naar een geregistreerde en beëdigde tolk. De politie is in het geval van repressief contact verantwoordelijk voor het vergoeden van de kosten van een tolk. Indien Tolknet hiervoor bemiddeld, worden er bemiddelingskosten (€75) in rekening gebracht.

Tolkinzet bij niet-repressief contact

Bij niet-repressief contact, bijvoorbeeld als een burger aangifte komt doen, is deze zelf verantwoordelijk voor het regelen van een tolk. Bij niet repressief contact kan gebruik worden gemaakt van een individuele tolkvoorziening voor doven en slechthorenden. Dit is een voorziening die elke dove of slechthorende persoon kan aanvragen. Als politiemedewerker kun je de burger wijzen op zijn of haar rechten op een tolkvoorziening. Via deze voorziening worden de kosten door de overheid vergoed.

Zelf op zoek naar een geschikte tolk?

Je kunt altijd contact opnemen met Tolknet. Wil je zelf op zoek naar een gebaren- of schrijftolk? Houd dan rekening met de onderstaande criteria:

  • Zet een geregistreerde en beëdigde tolk in. Deze vind je in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers (RBTV).
  • Wij adviseren om een tolk in te zetten die tevens gespecialiseerd is als justitietolk. Deze tolken staan ingeschreven bij de Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers (SIGV).
  • Is er geen beëdigde tolk beschikbaar? Zet dan een tolk in van de uitwijklijst van de politie. Deze tolken beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.
  • Geen tolk beschikbaar is die aan bovenstaande criteria voldoet? Dan mag je ook een andere tolk inzetten.

Bijzondere situaties

Soms is er sprake van een bijzondere situatie waarin specifiek gekeken moet worden naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld als de dove of slechthorende persoon een andere nationaliteit heeft. Het kan zijn dat deze geen Nederlandse Gebarentaal beheerst. Gebarentaal is niet universeel. Of als een persoon een meervoudige (bijvoorbeeld ook een verstandelijke) handicap heeft. In een bijzondere situatie kun je altijd contact opnemen met Tolknet voor advies.