Communicatietips

Op zoek naar tips over de communicatie met een dove of slechthorende patiënt? Lees de communicatietips voor artsen en verpleegkundigen en algemene tips bij het inzetten van een tolk gebarentaal of schrijftolk.

Communicatietips voor ziekenhuispersoneel

Een aantal tips om de communicatie met een doof of slechthorend patiënt direct te verbeteren:

 • Oogcontact, voor dove en slechthorende personen is het prettig als je oogcontact maakt voordat je met je verhaal begint. Blijf je gesprekspartner regelmatig aankijken;
 • Rustig en duidelijk spreken, als je met een doof of slechthorend persoon communiceert door middel van spreken en spraakafzien (liplezen), is het prettig als je een rustig tempo aanhoudt;
 • Begrip en geduld, geef het aan als je een doof of slechthorend persoon niet begrijpt. Is er miscommunicatie? Herhaal dan je zin of gebruik eventueel papier;
 • Zet een tolk in, het is aan te raden om bij communicatie met patiënten die doof of slechthorend zijn een gebaren- of schrijftolk in te zetten.

Tips bij tolkinzet

Is er een tolk bij het gesprek aanwezig? Houd rekening met de volgende zaken:

 1. Tolk is een echt beroep. Zet daarom altijd een gekwalificeerde tolk in bij belangrijke gesprekken met doven of slechthorenden.
 2. Een tolk is een vertaler, geen hulpverlener. Vraag de tolk niet om zaken te regelen.
 3. De tolk is geen deelnemer aan het gesprek, de tolk vertaalt alleen.
 4. De tolk heeft een geheimhoudingsplicht, de inhoud van het gesprek is vertrouwelijk.
 5. Informeer de dove of slechthorende persoon vooraf over de tolksituatie; hoe is de groep samengesteld en wat wordt er besproken?
 6. Zorg dat de tolk een goede plek kan innemen, zodat de dove of slechthorende persoon jou en de tolk goed kan zien.
 7. Alles wordt vertaald, ook omgevingsgeluiden en gesprekken binnen gehoorafstand.
 8. Houd oogcontact met de dove of slechthorende persoon, je gesprekspartner. De tolk vertaalt wat je zegt.
 9. Praat zoals je normaal ook doet. Zorg wel dat je duidelijk spreekt en niet door elkaar praat.
 10. Tolken is intensief. Zorg daarom voor pauzes, zodat de tolk alles goed kan vertalen.

Lees de uitgebreide tips in het Tipsblad voor horenden (PDF).

Gratis nabestellen

Wil je de tips onder collega’s verspreiden? Het tipsblad voor horenden is gratis te bestellen via info@tolknet.nl.