Een tolk zoeken

Voor zowel de patiënt als het medische personeel is een optimale communicatie in het ziekenhuis van groot belang. Het inzetten van een tolk is allereerst de verantwoordelijkheid van de patiënt zelf. Maar er ligt een maatschappelijke rol bij het medische personeel. Aan het inzetten van een tolk in medische situaties zijn geen kosten verbonden voor het ziekenhuis.

Regel direct een tolk via Tolkcontact.

Maatschappelijke rol

Lang niet iedereen met een (ernstig) gehoorverlies is zelf op de hoogte van de mogelijkheid om een schrijftolk of gebarentolk in te zetten en de vergoeding hiervan. Het is daarom zeer wenselijk dat je je hier als medische professional van bewust bent, zodat je dove/slechthorende patiënten kunt informeren bij miscommunicatie.

Tolkinzet in het ziekenhuis

Iemand die een schrijf- of gebarentolk (ook wel doventolk genoemd) wil inzetten, zal dit in veel gevallen zelf regelen. Maar soms is deze hier niet toe in staat of is het voor een patiënt van te voren niet duidelijk wat de impact zal zijn van een gesprek. Je kunt vooraf aan de patiënt vragen om een tolk in te zetten, bijvoorbeeld om een onderzoek of slechtnieuwsgesprek goed te laten verlopen. Als medisch personeel kun je ook een tolkaanvraag namens een patiënt doen bij Tolkcontact. Let bij het regelen van de tolk of de tolk in een medische situatie wil tolken en of de tolk hierin ervaring heeft.

Kosten en vergoeding

Aan tolkinzet zijn voor het ziekenhuis geen kosten verbonden. Het inzetten van een tolk in medische situaties wordt vergoed vanuit een individuele tolkvoorziening voor doven en slechthorenden. Elke dove of slechthorende persoon kan deze aanvragen bij Tolkcontact.

Bijzondere situaties

Soms is er sprake van een bijzondere situatie, bijvoorbeeld:

  • Indien een persoon die doof of slechthorend is ook een andere nationaliteit heeft, kan het zijn dat deze geen Nederlandse Gebarentaal beheerst. Gebarentaal is niet universeel.
  • Indien de persoon minderjarig is of een meervoudige (bijvoorbeeld daarnaast een visuele of verstandelijke) handicap heeft, ontstaat een bijzondere situatie.