24-uursdienst als achterwachttolk

Ook bij nood moeten dove en slechthorende mensen kunnen rekenen op een tolk. Wil je hier een bijdrage aan leveren? Zet je dan in als achterwachttolk.

24 uur lang oproepbaar

Als achterwachttolk ben je gedurende een etmaal (van 0.00 – 23.59 uur) beschikbaar voor spoedopdrachten. Tolkcontact organiseert de achterwacht voor privésituaties. Voor werk- en onderwijssituaties is er geen achterwachtdienst. Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd om je als achterwacht in te zetten? Kijk dan op de website van Tolkcontact

Vergoeding achterwacht

Draai je mee met de 24-uursdienst van Tolkcontact? Dan krijg je van Tolkcontact een vergoeding voor de dagen dat je oproepbaar was. 

 ma t/m vrij  1/18 * 24 * € 53,33 = € 71,11 exclusief BTW*
 weekend  2/18 * 24 * € 53,33 = € 142,21 exclusief BTW
 feestdagen  3/18 * 24 * € 53,33 = € 213,32 exclusief BTW


*Deze berekening is gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg. Bedragen zijn gebaseerd op het vastgestelde standaard uurtarief uit de Landelijke regeling tolkdiensten van de VNG.

Geen maximum kilometervergoeding

Word je door Tolkcontact opgeroepen tijdens een achterwachtdienst? Dan kun je de getolkte tijd en reiskilometers op de gebruikelijke manier factureren aan Tolkcontact. Bij achterwachttolken geldt er geen maximum kilometervergoeding. Eventuele extra kilometers (boven de grens van 60 of 90 km enkele reis) mag je dus volledig doorberekenen aan Tolkcontact.