Declareren regeling asielzoekers

Ga je een opdracht tolken voor een dove of slechthorende asielzoekers met een tolkvoorziening? Lees hier hoe je deze opdracht kunt declareren. 

AGB code aanvragen

Om opdrachten te kunnen declareren moet je allereerst een AGB-code aanvragen bij Menzis COA Administratie. Je leest alles over het aanvragen van een AGB code op de website van Menzis COA Administratie.

Declareren bij Menzis COA

Zodra je een AGB code hebt ontvangen kun je een declaratie bij Menzis COA indienen. Dit kan digitaal naar declaraties@rzasielzoekers.nl of per post naar:

Menzis COA Administratie
t.a.v. declaraties RZA
Postbus 405
6700 AK Wageningen

Zorg dat op je declaratie het machtigingsnummer van de voorziening staat vermeld.

Tarieven

Wanneer je tolkt voor een asielzoeker met een voorziening gelden de volgende tarieven:

  • Uurtarief van € 53,33 (excl. btw);
  • Kilometervergoeding van € 0,60 (excl. btw). 

Buiten normale werktijden mag je een toeslag rekenen boven het uurtarief:

Toeslag

Tijden en dagen

20% ma t/m vrij van 6.00 – 8.00 uur en van 18.00 – 22.00 uur
30% zaterdag van 6.00 – 22.00 uur
40% ma t/m zat van 22.00 – 6.00 uur
45% zon- en feestdagen

Maximale reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding van € 0,60 (excl. btw) per kilometer geldt tot maximaal 60 kilometer enkele reis. Voor bepaalde regio’s geldt een maximum van 90 kilometer enkele reis. Op de postcodekaart vind je de regio’s en postcodes waarvoor de uitzondering geldt. Wanneer je tolkt voor een doofblinde asielzoeker geldt er geen maximum aan het aantal kilometers. Je moet wel vooraf aan Menzis COA Administratie aangegeven wanneer je meer dan 90 kilometer enkele reis gaat maken. Er wordt dan een machtiging afgegeven.

Annulering tolkopdracht

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht mag 50% van de geannuleerde tijd in rekening worden gebracht. Dit geldt zowel wanneer de hele opdracht wordt geannuleerd, als wanneer een deel van de opdracht wordt geannuleerd.

Voorbeeld: je bent aangevraagd voor twee uur, maar de opdracht is na anderhalf uur al afgelopen.Je kunt een half uur aan geannuleerde tijd declareren. 

Vragen

Heb je een vraag over het declareren? Neem dan contact met ons op.