Declareren onderwijssituaties

Ga je een opdracht tolken onder de tolkvoorziening voor onderwijssituaties van UWV? Lees hier hoe je deze opdracht kunt declareren. 

Declareren bij UWV

Om een declaratie bij UWV in te dienen heb je de volgende gegevens van de klant nodig:

  • Persoons- en adresgegevens
  • Beschikkingsnummer/ordernummer

Deze gegevens vul je in op het declaratieformulier van UWV. Je kunt je factuur vervolgens digitaal versturen naar controlbbg@uwv.nl.

Tarieven

Wanneer je tolkt voor iemand met een onderwijsvoorziening gelden de volgende standaardtarieven:

  • Uurtarief van € 53,25 (excl. btw);
  • Kilometervergoeding van € 0,69 (excl. btw).

Bij onderwijsopdrachten is het uurtarief afhankelijk van het soort onderwijs:

  • Wetenschappelijk en hoger onderwijs: 105% van het standaardtarief;
  • Middelbaar (beroeps) onderwijs: 100% van het standaardtarief;
  • Lager onderwijs: 95% van het standaardtarief.

Buiten normale werktijden mag je een toeslag rekenen boven het uurtarief:

Toeslag

Tijden en dagen

20% ma t/m vrij van 6.00 – 8.00 uur en van 18.00 – 22.00 uur
30% zaterdag van 6.00 – 22.00 uur
40%  ma t/m zat van 22.00 – 6.00 uur
45%  zon- en feestdagen

Maximale reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding van € 0,69 (excl. btw) per kilometer (op basis van de ANWB-routeplanner ‘snelste route’) geldt tot maximaal 110 kilometer enkele reis. Tolk je voor iemand die die doofblind is? In dit geval geldt er geen maximum aantal kilometers. Je kunt ook de extra kilometers declareren om een doofblinde klant op te halen en thuis te brengen

Tolken tijdens pauzes

UWV vergoedt de tijd die je tijdens de pauzes van de klant tolkt. De voorwaarde hierbij is dat de activiteit er op gericht moet zijn om het sociale netwerk van de klant te onderhouden.

Annulering tolkopdracht

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht wordt de geannuleerde tijd voor 50% vergoed. Dit geldt zowel wanneer de hele opdracht wordt geannuleerd, als wanneer een deel van de opdracht wordt geannuleerd

Voorbeeld: je bent aangevraagd voor 2 uur, maar de opdracht is na 1,5 uur al afgelopen. Dan kun je een half uur als geannuleerde tijd declareren.

Net als bij de getolkte tijd rond je de geannuleerde tijd af op hele kwartieren. Maar het totaal van getolkte tijd en geannuleerde tijd mag de oorspronkelijk overeengekomen duur van de opdracht niet overtreffen.

Voorbeeld: je bent aangevraagd voor 2 uur, maar de opdracht is na 1 uur en 35 minuten afgelopen. Afgerond mag je 1 uur en 45 minuten aan getolkte tijd declareren. Afgerond op hele kwartieren zouden de 25 minuten aan geannuleerde tijd op 30 minuten uitkomen. Maar het totaal van de getolkte tijd en geannuleerde tijd komt dan boven de 2 uur uit, namelijk 2 uur en 15 minuten. Om deze reden kan er in deze situatie slechts 15 minuten aan geannuleerde tijd worden gedeclareerd.

Bij een volledige annulering van de opdracht kan er geen reisvergoeding worden gedeclareerd, tenzij er ter plaatse wordt geannuleerd als gevolg van overmacht. Denk hierbij aan het onverwachts niet doorgaan van een lesuur in verband met ziekte van de leraar. Belangrijk hierbij is dus dat de tolkgebruiker door overmacht niet in staat was om de tolk vooraf over de annulering in te lichten.

Teamtolken

Wanneer er sprake is van teamtolken vergoedt UWV per tolk 100% van de getolkte tijd.

Tolken op afstand

Voor tolken op afstand mag je 130% berekenen.

Vragen

Heb je een vraag over het declareren? Neem dan contact met ons op.