Declareren tolkopdrachten bij of in opdracht van UWV

Ga je een gesprek of bijeenkomst tolken bij een UWV kantoor, dan wordt dit door UWV als klantcontact beschouwd. De dove of slechthorende persoon hoeft dan geen gebruik te maken van een tolkvoorziening. UWV betaalt jouw factuur.

Er zijn twee manieren waarop je kunt worden aangevraagd om een klantcontact van UWV te tolken:

  • UWV vraagt de tolk aan;
  • De dove of slechthorende klant van UWV vraagt de tolk aan.

UWV is de aanvrager

Wanneer UWV een tolk aanvraagt, verloopt dit vrijwel altijd via de bemiddeling van Tolknet. In de aanvraag in Tolkmatch vind je alle informatie die je op je factuur moet zetten. Voor het declareren van opdrachten bij of in opdracht van UWV is er geen standaard declaratieformulier. Je kunt zelf een factuur maken. Zet daarop de volgende gegevens:

  • Kostenplaatsnummer & opdrachtnummer;
  • Naam en handtekening (op het tolkformulier) van de UWV-medewerker die het gesprek heeft gevoerd;
  • Naam & BSN nummer van de dove of slechthorende klant.

Factuuradres

UWV Accounting House Cred.
Postbus 57025
1040 CZ Amsterdam

Je kunt je factuur digitaal versturen naar controlbbg@uwv.nl.

Dove of slechthorende klant is de aanvrager

Wanneer je wordt aangevraagd door een dove of slechthorende klant voor een gesprek bij UWV, adviseren wij om bij de klant na te gaan of UWV weet dat de klant de tolk regelt. Het kan namelijk zijn dat UWV zelf ook al een tolk voor het gesprek regelt. Als UWV ermee akkoord gaat dat de klant zelf een tolk regelt is er geen kostenplaatsnummer die je op je factuur kunt vermelden. Zorg in deze situatie dat je voor je factuur de volgende gegevens krijgt:

  • Naam, functie en handtekening van de UWV-medewerker die het gesprek heeft gevoerd;
  • Persoonsgegevens van de dove of slechthorende klant van UWV.

Je kunt je factuur digitaal versturen naar controlbbg@uwv.nl. Mocht UWV de klant per brief hebben uitgenodigd voor het gesprek, is het aan te bevelen om een kopie of foto van deze brief als bijlage mee te sturen.

Tarieven

Wanneer je een klantcontact van UWV tolkt gelden de volgende tarieven:

  • Uurtarief van € 53,25 (excl. btw);
  • Kilometervergoeding van € 0,69 (excl. btw).

Maximale reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding van € 0,69 (excl. btw) per kilometer (op basis van de ANWB-routeplanner ‘snelste route’) geldt tot maximaal 110 kilometer enkele reis. Tolk je voor iemand die die doofblind is? In dit geval geldt er geen maximum aantal kilometers. Je kunt ook de extra kilometers declareren om een doofblinde klant op te halen en thuis te brengen

Annulering tolkopdracht

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht wordt de geannuleerde tijd voor 50% vergoed. Dit geldt zowel wanneer de hele opdracht wordt geannuleerd, als wanneer een deel van de opdracht wordt geannuleerd

Voorbeeld: je bent aangevraagd voor 2 uur, maar de opdracht is na 1,5 uur al afgelopen. Dan kun je een half uur als geannuleerde tijd declareren.

Net als bij de getolkte tijd rond je de geannuleerde tijd af op hele kwartieren. Maar het totaal van getolkte tijd en geannuleerde tijd mag de oorspronkelijk overeengekomen duur van de opdracht niet overtreffen.

Voorbeeld: je bent aangevraagd voor 2 uur, maar de opdracht is na 1 uur en 35 minuten afgelopen. Naar boven afgerond mag je 1 uur en 45 minuten aan getolkte tijd declareren. Afgerond op hele kwartieren zouden de 25 minuten aan geannuleerde tijd op 30 minuten uitkomen. Maar het totaal van de getolkte tijd en geannuleerde tijd komt dan boven de 2 uur uit, namelijk 2 uur en 15 minuten. Om deze reden kan er in deze situatie slechts 15 minuten aan geannuleerde tijd worden gedeclareerd.

Bij een volledige annulering van de opdracht kan er geen reisvergoeding worden gedeclareerd, tenzij er ter plaatse wordt geannuleerd als gevolg van overmacht. Denk hierbij aan het onverwachts niet doorgaan van het gesprek doordat één van de deelnemers aan het gesprek ziek is geworden en de tolk hierover niet tijdig kon worden ingelicht.

Vragen

Heb je een vraag over het declareren? Neem dan contact met ons op.