College van advies

De inbreng van onze klantgroepen is voor Tolknet van grote waarde. Het College van Advies Tolknet (CAT) ondersteunt en adviseert Tolknet over het optimaliseren van de kwaliteit van dienstverlening.

Leden CAT

In het College van Advies zitten diverse vertegenwoordigers van belangenbehartigers uit het werkveld:

  • Dovenschap
  • Jongerencommissie
  • Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden
  • Stichting Plots- en laatdoven
  • Oogvereniging - Doofblinden
  • Helen Keller Stichting
  • Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal
  • Nederlandse Schrijftolken Vereniging

Er wordt twee keer per jaar vergaderd met de belangenbehartigers van doven en slechthorenden en twee keer per jaar met de belangenbehartigers van de gebarentolken en schrijftolken. Eén keer per jaar overleggen we met alle belangenbehartigers samen.

Toehoorders

  • Hogeschool Utrecht
  • Stichting Register Tolken Gebarentaal

Meer weten over het CAT? Neem dan contact op met Tolknet.