Leveringsvoorwaarden

Wil je weten welke voorwaarden van toepassing zijn op onze diensten? Lees meer over onze leveringsvoorwaarden.

Levering aan mensen met tolkvoorziening

Tolknet bemiddelt kosteloos gebaren- of schrijftolken voor mensen die een tolkvoorziening voor werk- of onderwijs hebben. We brengen geen kosten in rekening bij aanvragers of leveranciers van tolkdiensten. De tolkvoorziening geeft recht op een vergoeding voor het inzetten van een tolk.

Personen en organisaties zonder voorziening

Tolknet brengt per geslaagde bemiddeling een vast bedrag van ?75,- in rekening voor particulieren en organisaties die geen tolkvoorziening hebben. We spreken van een geslaagde bemiddeling als de tolk op de afgesproken plaats, tijd en datum is verschenen.

Bemiddelingskosten worden niet in rekening gebracht:

  • Wanneer de aanvrager gebruik maakt van ons bemiddelingsprogramma Tolkmatch en zelf op zoek gaat naar een geschikte tolk.
  • Bij herhaalde bemiddelingen binnen één kalenderkwartaal. In dit geval brengen we alleen de kosten voor de eerste bemiddeling in rekening. Met een herhaalde bemiddeling bedoelen we het koppelen van dezelfde klant aan dezelfde tolk.

Vertrouwelijkheid

Alle zaken die te maken hebben met tolkaanvragen en persoonlijke omstandigheden van betrokkenen bij de aanvraag worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Aansprakelijkheid

Na bemiddeling door Tolknet komt er een aparte overeenkomst tot stand tussen de aanvrager en de tolk. Tolknet is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor afwijkende voorwaarden en de gevolgen daarvan.

Klachten

Op de diensten van Tolknet is een klachtenregeling van toepassing. Wil je een klacht indienen? Bekijk onze klachtenregeling.