Vergoeding van tolkinzet

Iedereen die doof is of slechthorend, heeft recht op een tolk. Daarom wordt de inzet van een tolk gebarentaal of schrijftolk door de overheid vergoed. Hier lees je wanneer je recht hebt op vergoeding en hoe je deze aanvraagt.

Wanneer krijg je een tolk vergoed?

Als je doof of slechthorend bent, kun je een tolk vergoed krijgen bij je werk, tijdens een opleiding of bij privésituaties. Hiervoor bestaan verschillende tolkvoorzieningen die je apart moet aanvragen. Met een tolkvoorziening krijg je een bepaald aantal ‘tolkuren’ per jaar vergoed. Lees meer over de verschillende voorzieningen:

Organisaties

De tolkvoorziening geldt alleen voor dove of slechthorende mensen. Organisaties en horende personen hebben over het algemeen geen recht op deze vergoeding. Zet je als organisatie een tolk in via Tolknet, dan zijn de kosten van de tolk en de eventuele bemiddeling voor eigen rekening.

Voor organisaties die zich specifiek inzetten voor doven, slechthorenden of doofblinden en organisaties die bijeenkomsten organiseren voor deze doelgroepen kan een uitzondering worden gemaakt. Zij kunnen bij Tolkcontact een aanvraag voor tolkuren indienen.