Asielzoekers

Als dove of slechthorende asielzoeker heb je ook recht op vergoeding van een tolk in privésituaties, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts. Deze voorziening valt onder de Regeling Zorg Asielzoekers. Je vraagt deze tolkvoorziening (ook wel ‘tolkuren’) aan bij Menzis COA Administratie.

Tolkvoorziening aanvragen bij Menzis COA Administratie

Wat krijg je vergoed?

Vraag je een vergoeding aan voor een tolk, dan krijg je de volgende vergoeding:

  • 30 tolkuren per jaar als je doof of slechthorend bent;
  • 168 tolkuren per jaar als je doofblind bent.

Als je doofblind bent, geldt er geen maximum aantal kilometers voor de reisafstand van de tolk. De tolk mag je komen ophalen en brengen. Als de tolk meer kilometers maakt dan 90 kilometer enkele reis, dan moet je dit wel vooraf aangeven bij Menzis COA Administratie. Er wordt dan een machtiging afgegeven.

Heb je de voorziening eenmaal aangevraagd, dan wordt deze ieder jaar automatisch verlengd. De tolkuren die je niet hebt gebruikt, neem je niet mee naar volgend jaar. Je begint dus elk jaar opnieuw met 30 of 168 tolkuren.

Hoe vraag je tolkuren aan?

Je kunt een tolkvoorziening onder de Regeling Zorg Asielzoekers aanvragen bij Menzis COA Administratie. Zij regelen de tolkvoorziening voor asielzoekers. Als bewijs kun je één van de volgende zaken opsturen:

  • Een audiogram;
  • Een verklaring van een huisarts of KNO-arts waarin duidelijk staat dat je een tolk nodig hebt;
  • Een bewijs dat je dovenonderwijs volgt of gevolgd hebt;

Extra tolkuren aanvragen

Je kunt extra tolkuren aanvragen. Hierbij geef je aan:

  • Wat de reden is voor de extra uren;
  • Hoeveel extra uren je nodig hebt;

De medewerkers van Menzis COA Administratie beslissen vervolgens of je recht hebt op extra tolkuren.

Vragen over de regeling voor asielzoekers?

Heb je specifieke vragen over de regeling, het inzetten van een tolk of een andere vraag/opmerking? Neem dan contact op met Tolknet.