Asielzoekers

Als dove of slechthorende asielzoeker heb je ook recht op vergoeding van een tolk in privésituaties, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts. Deze voorziening valt onder de Regeling Medische Zorg Asielzoekers. Je hoeft deze tolkvoorziening (ook wel ?tolkuren?) niet vooraf aan te vragen. 

Wat krijg je vergoed?

Je ontvangt de volgende vergoeding:

  • 30 tolkuren per jaar als je doof of slechthorend bent;
  • 168 tolkuren per jaar als je doofblind bent.

Als je doofblind bent, geldt er geen maximum aantal kilometers voor de reisafstand van de tolk. De tolk mag je komen ophalen en brengen. 

De voorziening wordt ieder jaar automatisch verlengd. De tolkuren die je niet hebt gebruikt, neem je niet mee naar volgend jaar. Je begint dus elk jaar opnieuw met 30 of 168 tolkuren.

Extra tolkuren aanvragen

Je kunt extra tolkuren aanvragen. Hierbij geef je aan:

  • wat de reden is voor de extra uren;
  • hoeveel extra uren je nodig hebt.

De medewerkers van RMA Healthcare beslissen vervolgens of je recht hebt op extra tolkuren.

Vragen over de regeling voor asielzoekers?

Heb je specifieke vragen over de regeling, het inzetten van een tolk of een andere vraag/opmerking? Neem dan contact op met Tolknet.