Tolkvoorziening voor onderwijs

Ben je doof of slechthorend en volg je onderwijs? Dan heb je recht op vergoeding van een tolk op je school of studie. Je kunt deze tolkvoorziening (ook wel 'tolkuren') aanvragen bij UWV. Dit moet je elk schooljaar opnieuw doen.

Tolkvoorziening aanvragen bij UWV

Wanneer heb je recht op tolkuren?

Je hebt recht op een tolkvoorziening als je aan twee van de onderstaande voorwaarden voldoet: 

  • Je volgt een opleiding in het regulier (basis)onderwijs. Je hebt geen recht op tolkuren als je speciaal onderwijs volgt of als je vanuit het speciaal onderwijs deels lessen volgt in het regulier onderwijs.
  • Je bent jonger dan 30 jaar

óf

  • Je bent 30 jaar of ouder en hebt nog recht op studiefinanciering.

Wat krijg je vergoed?

Heb je tolkuren nodig voor onderwijssituaties, dan krijg je in principe alle lesuren vergoed. Daarnaast worden stages, school- of studiereizen gedeeltelijk vergoed. UWV bepaalt de vergoeding aan de hand van je rooster. 

Hoe vraag je tolkuren aan?

De tolkvoorziening voor onderwijssituaties kun je aanvragen bij UWV. Let op: je vraagt de tolkvoorziening elk schooljaar opnieuw aan. Dat doe je minimaal 8 weken voordat het nieuwe schooljaar begint.

Bijzondere situaties

Stages

Voor stages krijg je maximaal 15% van je stage-uren vergoed. Je kunt hiervoor een tolkvoorziening voor onderwijssituaties aanvragen bij UWV. De tolkuren die je hebt gekregen voor het volgen van lessen of colleges kun je niet gebruiken voor op je stageplek.

Schoolreisjes en studie-uitjes

Voor inhoudelijke activiteiten tijdens schoolreizen gebruik je tolkuren voor onderwijs, voor andere activiteiten gebruik je privé tolkuren. Zowel UWV als Tolkcontact vergoeden 50% van de daadwerkelijk getolkte uren tijdens schoolreizen in binnen- en buitenland. Bij UWV geldt hierbij een maximum van 4 uur. Voor deze vergoeding moet je vooraf toestemming vragen aan UWV. Reiskosten van de tolk voor reizen binnen Nederland worden vergoed tot 80 kilometer (enkele reis). Reis- en verblijfkosten in het buitenland worden niet vergoed.

Teamtolken

Soms is een opdracht zo belastend dat één tolk geen goede kwaliteit kan leveren. Je kunt dan twee tolken inzetten die elkaar om de 15-20 minuten afwisselen. Dit noemen we teamtolken. De tolken blijven zo fit en geconcentreerd. Lees meer over vergoeding bij teamtolken