Tolkvoorziening voor onderwijs

Ben je doof of slechthorend en volg je onderwijs? Dan heb je recht op vergoeding van een tolk op je school of studie. Je kunt deze tolkvoorziening (ook wel 'tolkuren') aanvragen bij UWV. De tolkuren worden voor de hele duur van de opleiding toegekend

Tolkvoorziening aanvragen bij UWV

Wanneer heb je recht op tolkuren?

Je hebt recht op een tolkvoorziening als je aan twee van de onderstaande voorwaarden voldoet: 

  • Je volgt een opleiding in het regulier (basis)onderwijs. Je hebt geen recht op tolkuren als je speciaal onderwijs Cluster 2 volgt of als je vanuit het speciaal onderwijs Cluster 2 deels lessen volgt in het regulier onderwijs. Als je speciaal onderwijs Cluster 1, 3 of 4 volgt, kom je wel in aanmerking voor tolkuren.
  • Je bent jonger dan 30 jaar

óf

  • Je bent 30 jaar of ouder en hebt nog recht op studiefinanciering.

Wat krijg je vergoed?

Heb je tolkuren nodig voor onderwijssituaties, dan krijg je jaarlijks standaard 1000 tolkuren vergoed. Voor MBO leerlingen is dit 1600 uur, omdat zij meer praktijkuren volgen. Als je in een schooljaar extra tolkuren nodig kun je deze bij UWV aanvragen.

Je kunt de tolkuren voor onderwijs inzetten in de volgende situaties:

  • lesuren (alle vakken);
  • school- en studiereizen onder leiding van de onderwijsinstelling met een maximum van 4 uur per dag (zie toelichting onderaan de pagina bij ‘Bijzondere situaties’);
  • gesprekken met bijvoorbeeld docenten en studiebegeleiders;
  • mondelinge examens en mondelinge toelichting op schriftelijke examens;
  • deelname aan onderwijs gebonden groepsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld werkgroepen;
  • stages.

Hoe vraag je tolkuren aan?

De tolkvoorziening voor onderwijssituaties kun je aanvragen bij UWV. Je vraagt de tolkvoorziening minimaal 8 weken voordat je aan de opleiding begint aan. Je krijgt vervolgens voor de duur van jouw opleiding ieder jaar opnieuw tolkuren. Je hoeft niet ieder jaar opnieuw een aanvraag te doen.

Wanneer je jaarlijkse standaarduren bijna op zijn en je hebt meer uren nodig kun je extra uren aanvragen bij UWV. Dit doe je door per post een wijzigingsverzoek naar UWV te sturen, waarin je aangeeft hoeveel extra uren je nodig hebt en waarom.

Verandert er iets aan de duur van je opleiding? Bijvoorbeeld doordat je voortijdig stopt met je opleiding of doordat je een jaar over moet doen? Geef dit dan direct door aan UWV. Je kunt ook hiervoor per post een wijzigingsverzoek naar UWV sturen.

Bijzondere situaties

Schoolreisjes en studie-uitjes

Zowel UWV als Tolkcontact vergoeden 50% van de daadwerkelijk getolkte uren tijdens schoolreizen in binnen- en buitenland. Bij UWV geldt hierbij een maximum van 4 uur per dag. Reiskosten van de tolk voor reizen binnen Nederland worden vergoed tot 110 kilometer (enkele reis). Reis- en verblijfkosten in het buitenland worden niet vergoed.

Teamtolken

Soms is een opdracht zo belastend dat één tolk geen goede kwaliteit kan leveren. Je kunt dan twee tolken inzetten die elkaar om de 15-20 minuten afwisselen. Dit noemen we teamtolken. De tolken blijven zo fit en geconcentreerd. Lees meer over vergoeding bij teamtolken