Organisaties

Werk je als organisatie specifiek voor doven en slechthorenden? Dan kun je een tolkvoorziening aanvragen en daarmee het inzetten van een tolk vergoed krijgen. 

De tolkvoorziening geldt alleen voor dove of slechthorende mensen. Organisaties en horende personen hebben over het algemeen geen recht op deze vergoeding. Zet je als organisatie een tolk in via Tolknet, dan zijn de kosten van de tolk en de eventuele bemiddeling voor eigen rekening.

Lees meer over de kosten van tolkinzet

Tolkvoorziening voor organisaties

Voor organisaties die zich specifiek inzetten voor doven, slechthorenden of doofblinden en organisaties die bijeenkomsten organiseren voor deze doelgroepen kan een uitzondering worden gemaakt. Zij kunnen bij Tolkcontact een aanvraag voor tolkuren indienen.