Tolkvoorziening in privésituaties

Ben je doof of slechthorend? Dan krijg je een vergoeding voor een tolk in privésituaties, zoals een bezoek aan de huisarts of een familiefeest. Je vraagt deze tolkvoorziening (ook wel 'tolkuren') aan bij Tolkcontact.

Tolkvoorziening aanvragen bij Tolkcontact

Wanneer heb je recht op tolkuren?

Je hebt recht op tolkuren in privésituaties als je doof, slechthorend of doofblind bent. Ook als je niet zo vaak een tolk gebruikt, is het handig om de tolkvergoeding geregeld te hebben. In noodsituaties kun je dan altijd een tolk aanvragen!

Wat krijg je vergoed?

Vraag je een vergoeding aan voor een tolk, dan krijg je de volgende vergoeding:

  • 30 tolkuren per jaar als je doof of slechthorend bent
  • 168 tolkuren per jaar als je doofblind bent

Als je doofblind bent, geldt er geen maximum aantal kilometers voor de reisafstand van de tolk. De tolk mag je ook komen ophalen en brengen. Heb je de voorziening eenmaal aangevraagd, dan blijft die je hele leven geldig. Je begint dus elk jaar opnieuw met 30 of 168 tolkuren. De tolkuren die je niet hebt gebruikt, neem je niet mee naar volgend jaar.

Hoe vraag je tolkuren aan?

Je kunt de tolkvoorziening voor privésituaties aanvragen bij Tolkcontact. Tolkcontact regelt deze tolkvoorziening voor alle doven en slechthorenden in Nederland. 

Extra tolkuren aanvragen

Je kunt extra tolkuren aanvragen. Hierbij geef je aan:

  • wat de reden is voor de extra uren
  • hoeveel extra uren je nodig hebt

De medewerkers van Tolkcontact beslissen vervolgens of je recht hebt op extra tolkuren.