Sociale werkvoorziening

Ben je doof of slechthorend en werk je via een sociale werkvoorziening? Het bedrijf waar je werkt is verantwoordelijk om een tolk in te zetten. Je kunt hiervoor zelf geen tolkuren aanvragen.

Tolkinzet bij een sociale werkvoorziening

Als je bij een sociale werkplaats of via een sociale werkvoorziening werkt, dan kun je geen tolkuren aanvragen voor een tolk op je werk. Dit geldt ook als je door de sociale werkplaats bij een ander bedrijf wordt gedetacheerd. De werkplaats krijgt geld van de overheid om aanpassingen te regelen voor werknemers. Het inzetten van een tolk valt hier ook onder. Heb je een tolk nodig op je werk? Bespreek dit dan met je leidinggevende.  

Herindicatie bij UWV

Ben je uitgenodigd door UWV voor een herindicatie? Laat UWV weten dat je graag een tolk bij de herindicatie wil. UWV regelt en betaalt dan de tolk.