Tolkvergoeding bij teamtolken

Soms is een opdracht zo belastend dat een tolk geen goede kwaliteit meer kan leveren. Bijvoorbeeld als er meerdere uren achter elkaar getolkt moet worden zonder pauze. Je kunt dan twee tolken inzetten die elkaar om de 15-20 minuten afwisselen. De tolken blijven zo fit en geconcentreerd. Dit noemen we teamtolken. 

Niet iedere tolksituatie komt in aanmerking voor een teamtolk. Om een teamtolk te kunnen inzetten moet de tolksituatie voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de tolkopdracht duurt langer dan één uur;
  • vooraf is duidelijk dat er tijdens de opdracht geen (tolk)pauzes mogelijk zijn;
  • vooraf is duidelijk dat het niet mogelijk is om achtereenvolgens twee verschillende tolken in te zetten (bijvoorbeeld bij een opdracht van drie uur: de eerste 1,5 uur tolk A en daarna de tweede 1,5 uur tolk B).

Deze voorwaarden gelden voor het inzetten van een tolk zowel in Nederland als in het buitenland. Bij het inzetten van een teamtolk worden de uren van één tolk van je tegoed afgehaald.

Geen toestemming nodig

Als je in een werk- of onderwijssituatie een teamtolk wilt inzetten, hoef je geen toestemming te vragen aan UWV. Wel moet de tolksituatie voldoen aan de bovenstaande voorwaarden. Twijfel je of de situatie aan de voorwaarden voldoet? Neem dan vooraf even contact op met UWV om het na te vragen.