Tolkvergoeding bij teamtolken

Soms is een opdracht zo belastend dat een tolk geen goede kwaliteit meer kan leveren. Bijvoorbeeld als er meerdere uren achter elkaar getolkt moet worden zonder pauze. Je kunt dan twee tolken inzetten die elkaar om de 15-20 minuten afwisselen. De tolken blijven zo fit en geconcentreerd. Dit noemen we teamtolken. 

Niet iedere tolksituatie komt in aanmerking voor een teamtolk. Om een teamtolk te kunnen inzetten moet de tolksituatie voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de tolkopdracht duurt langer dan twee uur;
  • vooraf is duidelijk dat er tijdens de opdracht geen (tolk)pauzes mogelijk zijn;
  • vooraf is duidelijk dat het niet mogelijk is om achtereenvolgens twee verschillende tolken in te zetten (bijvoorbeeld bij een opdracht van drie uur: de eerste 1,5 uur tolk A en daarna de tweede 1,5 uur tolk B).

Vooraf wel of geen toestemming

Onderwijssituatie
Als je in een onderwijssituatie een teamtolk wil inzetten moet je altijd vooraf toestemming aan UWV vragen. De aanvraag moet uiterlijk drie weken van tevoren bij UWV worden ingediend.

Werksituatie
Als je in een werksituatie een teamtolk wil inzetten, hoef je vooraf geen toestemming te vragen aan UWV. Wel moet de tolksituatie voldoen aan de bovenstaande voorwaarden. Twijfel je of de situatie aan de voorwaarden voldoet? Neem dan vooraf even contact op met UWV om het na te vragen.

Voor tolkgebruikers met doofblindheid gelden de hierboven genoemde voorwaarden niet. Tolkgebruikers met doofblindheid kunnen altijd een teamtolk inzetten en hoeven hiervoor vooraf geen toestemming te vragen.