Bemiddeling

Bemiddeling is een belangrijke taak van Tolknet. Bij onze bemiddeling wordt een tolkaanvraag gekoppeld aan een gebaren- of schrijftolk. Dit wordt gedaan door een deskundig team van bemiddelaars, die veel kennis hebben over het inzetten van een tolk.

Bijna alle gebarentolken en schrijftolken in Nederland staan bij Tolknet ingeschreven. Voor tolkaanvragen op het gebied van werk en onderwijs kun je bij ons terecht. Voor deze bemiddeling maken we gebruik van Tolkmatch, een online bemiddelingsprogramma.

Wat doet de bemiddeling van Tolknet?

Het deskundige bemiddelingsteam van Tolknet staat klaar om je tolkaanvraag te bemiddelen. Je kunt je aanvraag op verschillende manieren bij ons indienen. We gaan direct aan de slag om geschikte tolk voor je zoeken. Zodra er een tolk is gevonden, krijg je bericht. Heb je vragen over je tolkaanvraag of wil je uitleg over Tolkmatch? Neem dan contact met ons op. Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur heb je direct contact met een bemiddelaar.

Wie kan er gebruik maken van de bemiddeling van Tolknet?

Doven en slechthorenden

Voor tolkgebruikers met een voorziening voor tolkuren is de bemiddeling en het gebruik van Tolkmatch gratis. Lees meer over het aanvragen van een voorziening (tolkuren) en inschrijven bij Tolknet.

Organisaties en horende mensen

Organisaties en horende mensen die geen recht op een voorziening hebben, betalen de tolk en de bemiddelingskosten (€ 75,-) zelf. Het gebruik van Tolkmatch is wel gratis. Je kunt je dus ook inschrijven en zelf op zoek gaan naar een tolk.

Gebarentolken en schrijftolken

Tolken die zijn ingeschreven in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken kunnen gratis gebruik maken van Tolkmatch. Lees meer over inschrijven bij Tolknet.